Skvalitnenie vzdelávacieho procesu
Header

Kontakty

Vedúci projektu:

doc. Ing. Alžbeta SUHÁNYIOVÁ, PhD.
alzbeta.suhanyiova@unipo.sk

 

Zástupca vedúceho projektu:

Ing. Ján VRAVEC, PhD.
vravec@gmail.com

Ostatní riešitelia:

doc. Ing. Peter ADAMIŠIN, PhD.
peter.adamisin@unipo.sk

Ing. Jarmila HORVÁTHOVÁ, CSc.
jarmila.horvathova@unipo.sk

Ing. Jaroslav KOREČKO, PhD.
jaroslav.korecko@unipo.sk

Ing. Ivana ONDRIJOVÁ (doktorandka)
ivana.ondrijova@smail.unipo.sk

Mgr. Ľubomír KRUČAY
lubomir.krucay@unipo.sk

prof. Ing. Jozef LEŠČIŠIN, CSc.
jozef.lescisin@tuke.sk

Ing. Ladislav SUHÁNYI, PhD.
ladislav.suhanyi@gmail.com

prof. Ing. Dr. Róbert ŠTEFKO, PhD.
robert.stefko@unipo.sk

Ing. Beáta ŠOFRANKOVÁ (doktorandka)
sofrankova.unipo@gmail.com