Skvalitnenie vzdelávacieho procesu
Header

Exkurzia študentov FM PU v spoločnosti KIA Motors s.r.o. v Tepličke nad Váhom

október 26th, 2012 | Posted by Ing. Ján Vravec, PhD., Ing. Ladislav Suhányi, PhD., Ing. Beáta Šofranková in Exkurzie

Exkurzia študentov FM PU v spoločnosti KIA Motors s.r.o. v Tepličke nad Váhom

V rámci projektu KEGA 007PU-4/2011 „Skvalitnenie vzdelávacieho procesu aplikáciou poznatkov z praxe a spoluprácou s odbornými a profesnými inštitúciami a organizáciami“ sa študenti Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove (FM PU) spolu s členmi riešiteľského kolektívu projektu zúčastnili dňa 15. 10. 2012 na exkurzii v spoločnosti KIA Motors Slovakia. V úvode exkurzie sa študenti FM PU dozvedeli, že spoločnosť KIA Motors Corporation sa rozhodla vybudovať svoj prvý európsky závod  na základe neustáleho zvyšovania predaja a rastúceho trhového podielu v Európe na území SR. Toto rozhodnutie bolo tiež v súlade s plánom spoločnosti KIA stať sa jedným z popredných svetových výrobcov automobilov, preto svoju výrobu rozširuje aj v krajinách EÚ.

Spoločnosť KIA Motors Corporation (KIA) bola už študentom čiastočne známa aj pred exkurziou, ako výrobca kvalitných automobilov pre domáci a zahraničný trh. Spoločnosť bola založená už v roku 1944 a je najstaršou kórejskou automobilkou. Ako člen významnej automobilovej skupiny Hyundai-Kia Automotive Group má za cieľ stať sa jednou z vedúcich automobilových značiek vo svete. Zaujímavou informáciu pre študentov bolo aj to, že spoločnosť v 13 výrobných a montážnych závodoch v 8 krajinách sveta v súčasnosti produkuje takmer 2,2 milióna vozidiel ročne, ktoré sú predávané prostredníctvom siete oficiálnych zastúpení vo viac ako170 krajinách sveta.

Študenti FM PU sa dozvedeli, že závod vybudovaný v SR patrí k najmodernejším na svete, spoločnosť na jeho výstavbu preinvestovala už 1,2 miliardy EUR. KIA má dnes viac ako 45 000 zamestnancov po celom svete a ročné výnosy viac ako 20 miliárd EUR. V slovenskom závode KIA pracuje okolo 3 900 vysoko kvalifikovaných zamestnancov. Slogan spoločnosti KIA Motors Corporation znie „The Power to Surprise“, vyjadruje odhodlanie spoločnosti prekonávať očakávania zákazníka pomocou neustálych inovácií v oblasti automobilového priemyslu.

Vo filme bola študentom FM PU Kia Motors Slovakia predstavená v číslach:

Výstavba závodu a spustenie výroby:

 • položenie základného kameňa – apríl 2004
 • začiatok výstavby – október 2004
 • koniec výstavby – december 2005
 • začiatok skúšobnej výroby – leto 2006
 • začiatok výroby – december 2006

Výrobná kapacita a produkty:

 • 300 000 automobilov ročne
 • 3 modely automobilov
 • 5 typov motorov

Študenti FM PU v úvode exkurzie zhliadli film o spoločnosti KIA a dozvedeli sa, že stratégia v oblasti výroby je založená na troch základných pilieroch, ktorými sú kvalita, flexibilita a produktivita. Cieľom spoločnosti KIA je prostredníctvom týchto troch pilierov dosiahnuť maximálnu spokojnosť zákazníkov a konkurencieschopnú výrobu. Spoločnosť v slovenskom závode využíva najmodernejšie výrobné technológie a takmer 400 moderných robotov, ktoré si mohli študenti pozrieť v jednotlivých prevádzkach spoločnosti. Využitím adaptabilných nástrojov a automatického nastavenia výrobných liniek dosahuje KIA vysokú flexibilitu, vďaka ktorej môže výrobu pružne prispôsobovať požiadavkám zákazníkov nie len v SR, ale aj v zahraničí. Pri maximálnom využití výrobnej kapacity spoločnosť vyprodukuje 300 000 automobilov ročne, čo predstavuje až 100 kusov na výrobného zamestnanca. Študenti si mohli na vlastné oči pozrieť jednu z najvyšších úrovní produktivity v automobilovom priemysle na svete.

Produkcia spoločnosti KIA zaujala študentov, pretože s automobilmi KIA už mnohí prišli do kontaktu v bežnom živote. Prvým modelom vyrábaným v slovenskom závode KIA je  model Kia cee’d, 5-dverová verzia, ktorý je určený pre európskych zákazníkov. V súčasnosti spoločnosť vyrába už jeho druhú zdokonalenú generáciu. V júni 2007 sa začala výroba obľúbeného športovo-úžitkového vozidla Sportage, ktorý je veľmi populárny aj v SR. V júni 2007 bola spustená výroba kombi verzie modelu cee’d a výroba 3-dverového modelu cee’d sa začala v októbri 2007.

Exkurzia študentov FM PU priamo vo výrobe spoločnosti Kia Motors Slovakia prebehla v troch etapách:

 1. 1.     etapa: exkurzia začala v prevádzke lisovňa, v ktorej sa začína proces výroby automobilu. V tejto prevádzke si študenti mohli detailne pozrieť proces lisovania jednotlivých karosárskych dielov, konkrétne výrobu vonkajších a vnútorných dielov karosérie. Každá z dvoch hlavných lisovacích liniek môže vyrobiť až 67 rôznych panelov. Výrobná kapacita lisovne je 5 miliónov vylisovaných panelov ročne, pričom jeden panel je vylisovaný do 20 sekúnd. Kontrola kvality je zabezpečená inšpektormi kvality a prostredníctvom veľmi moderného 3D optického systému. Automatický systém skladovania bočných panelov má kapacitu do 7 000 kusov. Z jednej tony ocele sa vyrobí priemerne 65 panelov pre automobily KIA.
 2. 2.     etapa: následne sa študenti presunuli do prevádzky karosárne, kde boli uchvátení množstvom robotov (340 robotov), ktoré kompletizujú karosérie automobilov, takmer bez zásahu človeka. V karosárni sa vyrábajú rozmerovo a tvarovo presné a bezpečné karosérie, a to zváraním jednotlivých podzostáv ako sú podlaha, ľavá a pravá bočnica, či strešná zostava. Procesy zvárania dosahujú 100 % automatizáciu, 340 robotických jednotiek zabezpečuje nielen zváranie, tmelenie, ale aj manipuláciu s panelmi. Študenti sa mohli dozvedieť, že dominuje bodové zváranie, doplnené zváraním v ochrannej atmosfére CO2 a v ochrannej atmosfére argónu. Vysoká flexibilita výroby umožňuje na jednej linke kompletizovať všetkých 5 typov karosérií automobilov, ktoré sú v súčasnosti v závode vyrábajú. Napríklad karoséria automobilu Kia cee’d hatchback má 5 750 zvarových bodov.
 3. 3.     etapa: exkurzia študentov pokračovala v montážnej hale, ktorá je najväčšou výrobnou jednotkou spoločnosti, v ktorej dochádza k finalizácii automobilov KIA. Zaujímavou informáciou pre študentov bolo, že všetkých 5 typov vozidiel v súčasnosti vyrábaných v závode je vďaka vysokej flexibilite výrobných zariadení kompletizovaných na jednej montážnej linke. Študenti sa mohli ďalej dozvedieť, že v 3 pracovných zmenách montáž vozidiel zabezpečuje približne 1 800 operátorov výroby. Montážna hala pokrýva plochu o rozlohe 100 000 m2 a je dlhá takmer 450 metrov, študenti si ju mohli pozrieť takmer celú a presvedčiť sa o jej modernosti. Zaujímavým faktom bolo aj to, že dvere auta sú po príchode karosérie z lakovne demontované, následne ich kompletizácia prebieha na samostatnej dverovej pod – linke a následne sú opätovne namontované na automobil. Kompletizácia začína montážou kabeláže a menších interiérových a exteriérových častí vozidla, po ktorých nasleduje montáž podvozkových častí automobilov. Celý proces výroby je zavŕšený montovaním čelného a zadného skla, kolies, sedadiel a ďalších nevyhnutných súčastí automobilu, ktoré si študenti mohli detailne pozrieť.

 

Exkurzia študentov FM PU v spoločnosti Kia Motors Slovakia bola zaujímavá aj z pohľadu riadenia kvality a ochrany životného prostredia:

Kontrola kvality je v spoločnosti KIA Motors Slovakia kontinuálny proces, ktorý patrí medzi priority spoločnosti. Kvalita je pre spoločnosť KIA prioritou, ako si študenti mohli všimnúť počas celej exkurzie. Kontrola kvality prebieha počas celého výrobného procesu, od dodávky výrobných dielov až po kontrolu vyrobeného hotového automobilu. Kvalitu kontrolujú štyri tímy, ktoré v laboratóriách pracujú s najmodernejšími technológiami. Svoju pozornosť sústreďujú na kontrolu kvality dielov, motora a vyrobených vozidiel, pričom nad všetkým dohliada špeciálny tím riadenia kontroly. Na konci celého procesu výroby a kontroly kvality špeciálny tím zamestnancov spoločnosti vykonáva nezávislú kontrolu, ktorá hodnotí náhodne vybrané vozidlá z pohľadu zákazníka. Ide o tzv. zákaznícky audit, v rámci ktorého je vozidlo opäť podrobené kontrole podľa sprísnených kritérií, čo zaručuje najvyššiu kvalitu a eliminuje riziko reklamácií zo strany zákazníkov.

Študenti FM PU sa tiež uistili o tom, že spoločnosť KIA Motors Slovakia je podnikom so zodpovedným prístupom k životnému prostrediu. Dôkazom toho je i zavedený a certifikovaný systém environmentálneho riadenia podľa medzinárodného štandardu ISO 14001. Jedným z prioritných cieľov podniku, uvedeným  v Environmentálnej politike spoločnosti, je tiež neustále zlepšovanie environmentálnej výkonnosti a znižovanie zaťaženia životného prostredia. V závode sa používajú najmodernejšie technológie a laboratóriá, ktoré minimálne zaťažujú životné prostredie. Študenti sa mohli dozvedieť, že vo všetkých výrobných prevádzkach podniku je zavedený systém riadenia odpadov a tým je zabezpečené správne triedenie a zaobchádzanie s odpadmi. V lakovni sa používajú väčšinou vodou riediteľné farby a priemyselné odpadové vody z celého závodu sú čistené vo vlastnej čistiarni odpadových vôd (ČOV) – fyzikálne a chemické čistenie. Biologický stupeň čistenia sa následne vykonáva v ČOV Hričov.

            V roku 2010 si  spoločnosť KIA Motors Slovakia stanovila nasledovné environmentálne ciele:

 1. Dodržiavanie environmentálnych právnych požiadaviek a dosiahnutie NULA sankcií od orgánov štátnej správy.
 2. Neustále zlepšovanie environmentálnej výkonnosti a udržiavanie systému ISO 14001, znižovanie max. počtu zistených nezhôd z interných auditov.
 3. Znižovanie množstva spotrebovanej pitnej a priemyselnej vody na zamestnanca a na vyrobené vozidlá.
 4. Znižovanie množstva produkovaných odpadov a zvyšovanie miery ich recyklácie.
 5. Znižovanie množstva vstupných surovín a chemikálií na vyrobené vozidlo.
 6. Vykonanie re-certifikačného auditu ISO 14001 s dosiahnutím NULA nezhôd veľmi významných.

Záver

Študenti FM PU vyslovili veľkú spokojnosť s priebehom exkurzie a so získanými poznatkami a skúsenosťami. Študenti si mohli na vlastné oči pozrieť produkciu automobilov, moderné výrobné linky a roboty spoločnosti KIA. Dozvedieť sa mnohé zaujímavé fakty a informácie, ktoré rozšírili ich znalosti a skúsenosti z praxe. Zistili napríklad, že spoločnosť si uvedomuje svoju zodpovednosť voči životnému prostrediu a preto sa snaží znižovať svoje environmentálne zaťaženie a monitoruje environmentálne aspekty v celom výrobnom procese. Študenti ocenili, že spoločnosť sa sústreďuje na vývoj a výrobu automobilov priateľských k životnému prostrediu, pretože si uvedomujeme, že ochrana životného prostredia je jedným z kľúčov k úspechu podnikania.

 

Spracovali:
Ing. Ján Vravec, PhD.
Ing. Ladislav Suhányi, PhD.
Ing. Beáta Šofranková

Zobraziť galériu fotiek

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.