Skvalitnenie vzdelávacieho procesu
Header

Študenti Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity na Burze cenných papierov v Bratislave a  v centrále Národnej banky Slovenska v Bratislave

november 6th, 2011 | Posted by doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD., Ing. Ján Vravec, PhD. in Exkurzie | Prednášky

Jedným z parciálnych cieľov projektu KEGA 007PU/2011 „Skvalitnenie vzdelávacieho procesu aplikáciou poznatkov z praxe a spoluprácou s odbornými a profesnými inštitúciami a organizáciami“ je aj príprava a realizácia exkurzií cieľových skupín vo vybraných odborných a profesných inštitúciách a podnikoch.

V rámci projektu členovia riešiteľského tímu naplánovali na rok 2011 exkurzie do dvoch významných slovenských finančných inštitúcií:

  • na Burzu cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) so sídlom na ulici Vysokej č.17, Bratislava, a
  • do centrály Národnej Banky Slovenska (NBS) so sídlom na ulici Imricha Karvaša č. 1, Bratislava.

Exkurzie do vyššie uvedených inštitúcií sa uskutočnili 5. októbra 2011. Na exkurzie boli vybratí študenti 1. ročníka II. stupňa štúdia na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity s najlepšími študijnými výsledkami, ktorých sprevádzali aj dvaja členovia riešiteľského tímu. Účastníci prvej exkurzie mali možnosť obhliadnuť si interiér BCPB a po krátkej obhliadke sa zúčastniť prednáškovej sále na prednáške M. Hoffmannovej z úseku Externá komunikácia. Prednáška na BCPB bola venovaná najmä problematike fungovania burzy a burzových obchodov. Študenti získali ucelený pohľad na fungovanie kapitálového trhu v SR a možnosti jeho ďalšieho rozvoja. Prednáška im umožnila spoznať pravidlá, podmienky a nástroje obchodovania na BCPB. Po tejto prednáške a krátkej obedňajšej prestávke sa skupina presunula do krásnej modernej budovy ústredia NBS, kde ich privítala a sprevádzala Ľ. Vasiľková. Prednáška v NBS bola venovaná problematike centrálnej banky SR, bankového sektora v SR a spoločnej mene EMU – euru. Študenti sa oboznámili s fungovaním NBS, jej úlohami v domácom bankovom systéme a interakciami s ESCB a ECB. Zaujímavá a nanajvýš aktuálna bola najmä časť prednášky venovaná menovej politike a spoločnej mene – euru v období finančnej a hospodárskej krízy. Po prednáške Ľ. Vasiľkovej mali účastníci druhej exkurzie možnosť obhliadnuť si priestory NBS a výstavu slovenských mincí a bankoviek.

Po návrate z Bratislavy do Prešova požiadali členovia riešiteľského kolektívu jedného zo zástupcov študentov zúčastnených na tejto akcii, aby poskytol krátke zhodnotenie resp. pripravil príspevok za účelom prezentácie názorov zúčastnených študentov na uskutočnenú akciu. Študent Michal Orčík sa v mene účastníkov vyjadril nasledovne:

Ponuka zúčastniť sa na exkurzii ku tomuto projektu ma príjemne prekvapila. Záujem študentov prevyšoval kapacitné možnosti. Program, ktorý bol pripravený bol lákadlom, aj keď vzdialenosť (viac ako 400 km) zas odradzovala. Prehliadka priestorov a práce na BCPB a v NBS. Každý z účastníkov exkurzie mal svoj vlastný dôvod prečo sa zúčastnil. Môj osobný bol ten, že ma fascinuje NBS ako inštitúcia a organizácia, ktorá má veľké slovo vo svete financií na Slovensku. Preto som neváhal a prihlásil som sa na túto exkurziu. Oslovil som pár zúčastnených a spýtal som sa na ich pohnútky, prečo sa prihlásili. „Očakávania boli veľké,“ tvrdí Barbora, „čakala som, že nás zasvätia do tajov burzy, že nám ukážu prakticky ako to funguje, že nám povedia reálne trendy, čo sa týka Burzy cenných papierov v Bratislave“ dodáva. Erik mal pred sebou prvú cestu do hlavného mesta, preto vítal túto exkurziu, možnosť navštíviť takéto inštitúcie sa nenaskytne každý deň. 

Na cestu sme vyrazili v skorých ranných hodinách. Vpred nás hnala túžba po poznaní nových informácií. Ranná cesta nám prebehla celkom rýchlo, cesty ešte neboli plné, vonku bola tma, autobus sa niesol v tichosti, väčšina cestujúcich to vyplnila spánkom. Bratislava, osem hodím ráno, kto nezažil nepochopí. Ranná dopravná špička nám dala možnosť vychutnať si všetky krásy mesta. Prvú zastávku na BCPB sme mali naplánovanú na desiatu hodinu, ale dopravná zápcha nám chcela zmeniť tento plán. Nakoniec sa jej to nepodarilo, dorazili sme včas s pätnásťminútovým predstihom. 

Ako prvé ma zaujalo, že sme dorazili k budove, ktorá sa podobala skôr na menší penzión v talianskom štýle a nie na burzu cenných papierov. A to doslova, celá budova je architektonický skvost, kancelárie sa podobali izbám v takomto penzióne. Prekvapením, čo sa týka Burzy cenných papierov v Bratislave bolo pre mňa to, že všetko sa už robí elektronicky. Takáto informácia nás až pobavila. Prezentácia prebiehala v krásnych priestoroch prednášajúcej miestnosti. Prednášajúca si pripravila prezentáciu na slajdoch v PowerPoint-e, jej prejav bol však podľa mňa mierne nezáživný. Väčšina zúčastnených pochválila aj kávu v reštaurácii, ktorá bola súčasťou Burzy cenných papierov v Bratislave.

Nasledovala obedňajšia prestávka spojená s prechádzkou po centre mesta. Pre niekoho, kto ešte nebol v Bratislave predtým, to bolo určite veľmi zaujímavé. Ja osobne som už pár krát hlavné mesto navštívil a teda ma nemohlo prekvapiť. Zato milo som bol, a to nielen ja, prekvapený tým, čo sa dialo v Národnej banke Slovenska. Veľmi dobre to opísala Mária: „Bol to pre mňa veľmi pozitívny prínos, pútavá prednáška, zaujímavosti, dostala som sa do hĺbky fungovania NBS, nielen do teórie. To žiadna teória neobjasní. Aj prednášajúca veľmi dobre prezentovala, a reagovala na postrehy a otázky študentov a tiež vyučujúcich. Účastníci sa zapojili do zmysluplnej debaty, ktorá objasnila problematiku.“ Aj ja osobne musím pochváliť prednášajúcu v NBS, milá, ochotná, využila všetky možnosti, ako zaujať, odpovedala na otázky, aj počas prezentácie. Ďalším zaujímavým bodom, ktorý navrhla práve táto pani, bolo razenie vlastných mincí spojené s výstavou Od koruny k Euru.

Po zaujímavom dni sa určite každý tešil domov, ale čakala nás ešte dlhá cesta. Poznatky, ktoré sme nabrali štúdiom alebo iným spôsobom sme si viac rozšírili, preto každý účastník hodnotil možnosť zúčastniť sa podobného projektu spojeného s exkurziou kladne. Väčšina sa vyjadrila, že by si vedeli predstaviť takéto exkurzie do podobných podnikov ako náhradu za semináre. Z oslovených študentov, ktorí sa zúčastnili tejto exkurzie, by ju na škále od 1(výborná) po 5 (zlá) hodnotili výslednou priemernou známkou 1- (čo veru nie je najhoršie). 

Teším sa, že som dostal takúto príležitosť, ako aj na ďalšie podobné aktivity.

Spracovali:

doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD.
Ing. Ján Vravec, PhD.

Zobraziť galériu fotiek

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.